Yüksek Lisans Tezleri

Yörük, A. (2019). Genç ve yaşlı yetişkinlerde hedef ve çevresel ipuçları arasındaki ilişkinin ileriye dönük bellek üzerindeki etkisi: bır göz izleme çalışması. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. (Danışman: B. Cangöz)

Doğrul, A.C. (2019). Otizm Spektrum Bozukluğu tanısı almış çocuklarda farklı hazırlayıcı türlerinin duygu tanıma üzerindeki etkisi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. (Danışman: B. Cangöz)

Ekinci, A. (2016). Boston Adlandırma Test'inin Sağlıklı Yaşlı Örneklemde Uyarlama ve Norm Belirleme Çalışması. (Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. (Danışman: B. Cangöz)

Ertan, Ö. (2015). Otomatik Dikkatin Değişim Saptama Performansı Üzerindeki Etkisinin Yüz Çekiciliği Bağlamında İncelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. (Danışman: B. Cangöz)

Oktay, B. (2014). Hazırlama Türü ve Duygusal Bağlamın Dikkatsizlik Körlüğü Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Bir Göz İzleme Çalışması. (Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. (Danışman: B. Cangöz)

Kaçar, F. (2014). Alzheimer Tipi Demansta İç ve Dış Kaynaklı Dikkatin Duygusal Bağlam ve Konum Açısından İncelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. (Danışman: B. Cangöz)

Gülçay, Ç. (2014). Duygusal Olayların Hatırlanması: Bir Göz İzleme Çalışması. (Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. (Danışman: B. Cangöz)

Ateş, E. (2014). Alzheimer Tipi Demans Hastalarında Duygusal Çalışma Belleğinin Fonksiyonel Yakın Kızılötesi Spektroskopi (f-NIRS) ile İncelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. (Danışman: B. Cangöz)

Utku, Ç. (2011). Obsesif Kompulsif Bozukluğu Olan Hastalar ile Sağlıklı Bireylerin Duygusal Bellek Performansı Açısından Karşılaştırılması. (Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. (Danışman: B. Cangöz)

Emik, G. (2009). Alzheimer Tipi Demanslı Hastalar ve Hafif Bilişsel Bozukluğu Olan Hastalar ile Sağlıklı Yaşlı Bireylerin Dikkat ve Yönetici İşlevlere İlişkin Nöropsikolojik Test Profilleri Açısından Karşılaştırılması. (Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. (Danışman: B. Cangöz)

Kaynak, H. (2007). Genç ve Yaşlı Yetişkinlerde Yönerge Türü, Test Edilme Süresi ve Kelimelerin Somutluk Düzeyinin Kelime Kökü Tamamlama Puanları Üzerindeki Etkisi. (Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. (Danışman: B. Cangöz)

Sayfa Sorumlusu: Prof. Dr. Banu Cangöz
Hacettepe Üniversitesi Bilişsel Psikoloji Uygulama Laboratuvarı
06800 Beytepe Ankara