Yazılım ve Donanım
Genellikle teknik hesaplamalar ve matematiksel problemlerin çözümü ve analizi için tasarlanan bir bilgisayar programı olan ve Amerika Birleşik Devletleri merkezli MathWorks firması tarafından geliştirilen MatLab, son yıllarda deneysel psikoloji ve bilişsel sinirbilim programlarında okuyan doktora ve doktora sonrası araştırmacılar için de gerekli ve tercih edilen bir program haline gelmiştir. MatLab, hem deneylerin düzenlenmesi ve yürütülmesi hem de verilerin analizi için son derece esnek ve güçlü bir yazılım dilidir. Bugün 500.000 den fazla akademisyen, araştırmacı, bilim adamı ve öğrenci tarafından kullanılan MatLab ile veri elde etme, veri analizi ve inceleme, görsellik ve görüntü işleme, algoritma prototipi oluşturma ve geliştirme, modelleme ve simülasyon programlama ve uygulama geliştirme mümkündür.
Deney düzenlemek, milisaniyeler düzeyinde hızlı ve dakik veri toplamak, toplanan veri üzerinde işlemler yapmak ve veriyi analize hazırlamak üzere Psychological Software Tools, Inc. tarafından geliştirilmiş güçlü, çok fonksiyonlu ve esnek bir yazılım programıdır. Araştırmacıların karmaşık deneysel işlemleri masaüstü veya dizüstü bilgisayarlarla yapmasına ve aynı yazılıma sahip farklı laboratuvarların birlikte çalışmasına ve veri paylaşımına olanak veren E-Prime 2.0 dünya çapında 5.000 laboratuvarda kullanılmaktadır.

Serial Response Box tek veya çoklu anahtarları sayesinde bir veya birden fazla tepkinin, bireysel veya grup olarak kaydedilmesini sağlamaktadır. Model 200a 5 anahtar (key), 5 lamba (lamp) ve bir ses anahtarından (voice key) oluşmakta olup, araç doğrudan bilgisayara bağlanmaktadır.

Deneycinin katılımcının LCD monitorde (17”) gösterilen  görüntünün (resim, film ve internet sayfası gibi) hangi bölgesine ne kadar süre ile odaklandığını tespit etmesini sağlamaktadır. Aynı zamanda gözün bir nesneyi tararken yaptığı küçük hareketleri (saccades) de kaydedebilmektedir. İstenildiği taktirde görüntü üzerinde sadece belirli bir alanı seçerek sadece bu alanla ilgili (region/area of interest) analizlerin yapılmasına olanak sağlamaktadır. Kaydedilen verileri kendi içerisinde analiz etmeye yarayan istatistiksel veri işleme modülü mevcuttur. Veriler istenirse başka istatistik programlarla da (SPSS) analiz edilebilir formattadır.

Cihaz deney başlarında her katılımcı için gerekli olan kalibrasyon zamanının çok kısa bir sürede yapılmasını sağlamaktadır. Ayrıca katılımcıların gözlük ve lens kullanmaları durumunda dahi güvenilir ölçümler yapmaktadır.

Daha ileri deneysel manipülasyonu sağlayabilmek için Tobii120 cihazı Eprime Tobii Eye Tracker modülü ile birlikte alınmıştır. Bu modül sayesinde visual basic programlama dili kullanılarak çeşitli deneysel senaryolar yaratmak (örneğin if dönğüleri) mümkün olmaktadır.

Laboratuvarda bir adet Procomp Infiniti marka GSR cihazı bulunmaktadır.  Pille çalışması ve küçük olması nedeniyle çok çeşitli ortamlarda mobil olarak kullanılabilmektedir. Cihazın 8 kanalı bulunmaktadır. İstenildiği taktirde EEG, EMG, EKG ve vucut ısısı kaydı da yapabilmektedir. Verilerini kendi üzerindeki depolama birimine ya da dizüstü bilgisayarına yapabilmektedir. Sistem aynı zamanda biofeedback çalışması için gerekli yazılımla birlikte gelmektedir. Cihazı kalibre etmek ve elektrotlarını takmak çok kolaydır. Alınan kayıt artefaktın azaltılması amacıyla fiberoptik kablo yardımıyla yapılmaktadır.

 

 

 

EEG Sinyali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GSR Elektrodu ve Kaydı

Verilerin analiz edilmesinde kullanılan, dünyada lider olan bir programdır.

Ses Sistemi Aparatları

Dijital Kronometreler

Sayfa Sorumlusu: Prof. Dr. Banu Cangöz
Hacettepe Üniversitesi Bilişsel Psikoloji Uygulama Laboratuvarı
06800 Beytepe Ankara