Staj Başvurusu

Staj Başvurusu

Ülkemizdeki farklı üniversitelerin Psikoloji Bölümlerinde öğrenim gören lisans öğrencileri yaz stajlarını Bilişsel Psikoloji Uygulama Laboratuvarı'nda yapabilirler. Staj süresince öğrenciler, BİPUL'da yürütülmekte olan Projeler kapsamında staj sorumlusu tarafından öngörülen plana uygun olarak deney düzenleme, veri girişi, veri temizleme, veri analizi, ortak araştırma yapılan kurumlarda gözlem ve deneyim, deneysel uygulamalara, bilimsel toplantı ve etkinliklere katılım gibi faaliyetlerde görev almaktadırlar.

Staj Başvurusu İçin Gerekenler:

BİPUL'da staj yapmak isteyen öğrenciler her yıl Mayıs ayının ilk haftası içinde CV'lerini, akademik başarı durumlarını gösterir belgeyi (transkript vb) banucan@hacettepe.edu.tr adresine e-posta eki olarak göndererek başvuru yapabilirler. Başvurular Mayıs ayı sonuna kadar değerlendirilerek adaylara e-posta yoluyla bildirilir.

BİPUL'da staj olanağı için başvuru adresi:

Prof. Dr. Banu CANGÖZ (Lab. Sorumlusu)
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü
06800 Beytepe, Ankara
banucan@hacettepe.edu.tr

2019-2020 öğretim yılı yaz döneminde laboratuvarda staj programı AÇILMAYACAKTIR. İlginiz için teşekkür ederiz.

Sayfa Sorumlusu: Prof. Dr. Banu Cangöz
Hacettepe Üniversitesi Bilişsel Psikoloji Uygulama Laboratuvarı
06800 Beytepe Ankara