Projeler

"Alzheimer Tipi Demans ve Hafif Bilişsel Bozukluk Hastaları İle Sağlıklı Yaşlı Bireyler İçin Oyun Türü Bilgisayar Destekli Bilişsel Egzersiz Programı (OBEP) Geliştirme Çalışması". Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi (BAB) tarafından desteklenen SBA-2015-5388 nolu kapsamlı proje (2015-2017).

"6-11 Yaş Türk Çocukları Örnekleminde Diskalkuliye Yatkınlığı Ayırt Etmede Kullanılacak Bir Ölçme Aracı Geliştirme Çalışması". TÜBİTAK-SOBAG 111K545 (2012-2014)(Yardımcı Araştırmacı).

"Genç, Sağlıklı Yaşlı ve Alzheimer Tipi Demanslı Grupların Duygusal Bellek Performansları Açısından Karşılaştırılması" TÜBİTAK-SOBAG tarafından desteklenen 109K326 nolu 1002-Hızlı Destek Projesi (2009-2010).

"E-öğrenme Ortamlarında Yönelim Belirleme Sürecindeki Değişkenlerin Bilişsel Psikoloji Temelinde İncelenmesi" Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi (BAB) tarafından desteklenen 1-08A704004 nolu alt yapı projesi (2009-2011).

Akdemir, A., Cangöz, B., Duman, T., Okuyucu, E. (2008-2010). Orak Hücre Anemisi Olan Hastalarda Kognitif Süreçlerin İncelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Ata Sökmen Tıp Fakültesi, Hatay.

"Türk Yaşlı Örnekleminin Psikolojik Profilini Belirlemeye Yönelik Test Bataryası Oluşturma Çalışması" Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi (BAB) tarafından desteklenen 07A701002 nolu alt yapı projesi (2007-2010).

Sayfa Sorumlusu: Prof. Dr. Banu Cangöz
Hacettepe Üniversitesi Bilişsel Psikoloji Uygulama Laboratuvarı
06800 Beytepe Ankara