Bilişsel Değerlendirme ve Ölçü Araçları

Nöropsikolojik Testler

 1. İz Sürme Testi: İST (Trail Making Test: TMT) Reitan,1958; Cangöz, Karakoç & Selekler, 2009; Cangöz, Demirci & Uluç, 2013
 2. Saat Çizme Testi: SÇT (Clock Drawing Test: CDT) Nolan & Mons, 1994; Morris et.al., 1989; Cangöz & Selekler, 2004
 3. Artırılmış İpuçlu Hatırlama Testi: AİH (Enhanced Cued Recall Test: ECR) Saka et. al., 2006
 4. Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testi-Yetişkin Formu: GİSD-B (Visual Aural Digit Span Test: VADS) Koppitz, 1977; Karakaş & Yalın, 1995
 5. Yüz Tanıma Testi (Facial Recognition Test) Keskinkılıç, 2008
 6. 3 Kelime 3 Şekil Testi: 3K-3Ş Testi (3 Words-3 Shapes Test: 3W3S Test) Mesulam, 2004; Kudiaki & Aslan, 2007
 7. Çizgilerin Yönünü Belirleme Testi: ÇYBT (Line Orientation Test) Benton, Varney & Hamsher, 1978; Karakaş ve ark., 2006
 8. Görsel-Sözel Test: GST (Visual Verbal Test) Feldman & Drasgow, 1959; Kudiaki & Aslan, 2008
 9. Kelime Kökü Tamamlama Testi: KKTT (Word Stem Completion Test: WSCT) Akdemir, Cangöz, Örsel & Selekler, 2007; Kaynak & Cangöz, 2010
 10. Algılanan Disoryantasyon Ölçeği: ADÖ (Perceived Disorientation Scale: PDS) Ahuja & Webster, 2001; Altun & Cangöz, 2012
 11. Boston Adlandırma Testi (Türkçe Versiyonu: BAT-TR) (English version: Boston Naming Test- BNT) Kaplan, Goodglass & Weintraub, 2001; Ekinci Soylu ve Cangöz, 2018.
 12. İşitsel Üçlü Sessiz Harf Sıralaması Testi (İÜSHST) Anıl ve ark., 2003; Brown, 1958; Petersen, ve Petersen, 1959.

Tarama Testleri

 1. Standardize Mini Mental Test (Mini Mental State Examination: MMSE) Folstein, Folstein & McHugh,1975; Güngen et.al., 2002
 2. Montreal Bilişsel Değerlendirme Ölçeği: MOBİD (Monteral Cognitive Assesessment: MoCA) www.mocatest.org Nasreddine, 2004; Selekler, Cangöz & Uluç 2010
 3. Geriatrik Depresyon Ölçeği (Geriatric Depression Scale: GDS) Scheikh & Yesavage, 1986; Ertan & Eker, 2000
 4. İşlevsel Faaliyetler Anketi (Functional Activities Questionnaire: FAQ) Pfeffer et. al., 1982; Selekler & Cangöz, 2004
 5. Sabahcıl-Akşamcıl Anketi (Morningness/Eveningness Questionaire: MEQ) Horne and Ostberg 1976; Pündük, Gür & Ercan, 2005
 6. Beck Depresyon Envanteri (Beck Depression Inventory) Beck,1961; Hisli, 1988
 7. Yaşlılar İçin Bilişsel Gerileme Anketi (Informant Questionnaire on Cognitive Decline in The Elderly: IQCODE-T) Jorm & Jorm, 1989; Ozel-Kizil, Engin, Yılmaz, Cangöz & Uluç, 2010
 8. Münih Kronotip Anketi (Munich ChronoType Questionnaire: MCTQ) Till Roenneberg et al., 2003; Erdoğan & Cangöz, devam eden araştırma)

Önemli Not: BİPUL'da kullanılan tüm test ve ölçeklerin ülkemiz kültürü için uyarlama, geçerlik, güvenirlik ve/veya standardizasyon çalışmaları yapılmıştır. Standart uygulama ve puanlama yönergeleri mevcuttur.

Sayfa Sorumlusu: Prof. Dr. Banu Cangöz
Hacettepe Üniversitesi Bilişsel Psikoloji Uygulama Laboratuvarı
06800 Beytepe Ankara