Ana Sayfa

Pandemi koşulları nedeniyle 2020-2021 yaz döneminde laboratuvarımızda staj programı açılmayacaktır.

Bilişsel Psikoloji Uygulama Laboratuvarı (BİPUL) Psikoloji Bölümü çatısı altında, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın sağladığı alt yapı olanakları ve H.Ü. Bilimsel Araştırmalar Birimi tarafından desteklenen ‘Bilimsel Araştırma Alt Yapı Projesi’ kapsamında temin edilen teknoloji ve yazılım donanımlarının tamamlanmasıyla Mayıs 2007’de resmen kurulmuştur. Kurulduğu tarihten bu yana BİPUL'da 12 Yüksek Lisans (3'ü devam ediyor) 7 Doktora Tezi (2'si devam ediyor) yürütülmüştür.

Bilişsel Psikoloji Uygulama Laboratuvarı faaliyetleri iki koldan devam etmektedir. Bunlar:

Araştırma-Geliştirme (AR-GE) Faaliyetleri:

Alzheimer hastaları için oyun tipi bilgisayar destekli bilişsel egzersiz programı geliştirilmesi

Sağlıklı bireylerde bilişsel süreçlerin incelenmesine yönelik deneysel araştırmalar.

Nörolojik ve/veya psikiyatrik hasta gruplarında bilişsel süreçlerin incelenmesine yönelik disiplinlerarası araştırmalar.

Sağlıklı bireylerde ve nörolojik ve/veya psikiyatrik hasta gruplarında bilişsel süreçlerin beyin görüntüleme teknikleri (f-MRI ve f-NIRS) ve fizyolojik ölçümler (Eye Tracking ve Galvanic Skin Response) kullanılarak incelenmesi.

Nöropsikolojik test ve/veya ölçeklerin standardizasyonu, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları.

Ülkemizde kullanılabilecek bilişsel işlevleri ölçen 'Yaşlı Değerlendirme Bataryası' ve 'Demans Değerlendirme Bataryası'nın oluşturulması.

Kağıt-kalem türü bilişsel görevler ile nöropsikolojik testlerin bilgisayarlı versiyonlarının oluşturulması.

Bilimsel Kurs ve Toplantılar Düzenleme:

İlk toplantısını 08 Mart 2003 tarihinde İstanbul’da gerçekleştiren ve disiplinlerarası (psikolog, nörolog, psikiyatrist, geriatrist) nitelikte bir oluşum olan Türkiye için Nöropsikolojik Testlerin Standardizasyonu Grubu (TNTS), Türkiye’deki nöroloji ve psikiyatri klinliklerinde, özellikle demanslarda bilişsel süreçlerin tanı ve değerlendirmesinde kullanılabilecek bir nöropsikolojik test bataryası oluşturmak amacıyla faaliyet göstermektedir. TNTS Grubu her yıl bilgi birikimini ve çalışma sonuçlarını ilgili disiplinlerden katılımcılarla paylaşmak üzere bilimsel kurslar ve toplantılar düzenlemektedir.

 

 

Sayfa Sorumlusu: Prof. Dr. Banu Cangöz
Hacettepe Üniversitesi Bilişsel Psikoloji Uygulama Laboratuvarı
06800 Beytepe Ankara
Son Güncelleme Tarihi: Mayıs 2019
Sorumluluk Sınırı